Investeren met 50% subsidie: de NIOF 2010

Door Peter Broekema
Zoals fondsen een onmisbare steun in de rug zijn voor de culturele sector, kunnen ondernemers baat hebben bij subsidies, die vaak essentieel zijn voor ontwikkeling.  In deze en komende nieuwsbrieven zullen wij daarom ingaan op interessante subsidies en fondsen. De meest kansrijke subsidies liggen in het algemeen op het vlak van innovatie, duurzaamheid, onderzoek en (internationale) samenwerking. Op het gebied van fondsen zijn dit de cultuur- en leefbaarheidsfondsen. In deze editie een innovatiesubsidie: de NIOF.

Wat?
In deze tijden van crisis kunnen of willen ondernemers vaak geen geld besteden aan bijvoorbeeld productontwikkeling, marktonderzoek of het inhuren van pas afgestudeerden. Dit is niet alleen zonde voor de ondernemers en in te huren externe partijen, maar ook voor de gehele regio Noord-Nederland. Zonder innovatie kan een bedrijf(stak) namelijk niet bestaan. Om ervoor te zorgen dat er juist nu voldoende wordt geïnvesteerd in vernieuwing, stelt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) verschillende subsidies beschikbaar. Een van de meest gebruikte en laagdrempelige hiervan is de Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit, afgekort de NIOF 2010.

Waarvoor?
De NIOF verleent MKB-ondernemingen maar liefst 50% subsidie op externe kosten voor:
1) het (laten) ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten, diensten, werkwijzen of systemen;
2) het opstellen van een strategisch marketingplan;
3) het uitvoeren van een markt- of haalbaarheidsonderzoek;
4) het opstellen van een ondernemingsplan.

Daarnaast is het mogelijk om 35% subsidie te ontvangen voor delen van de implementatie van een uitgevoerd ontwikkelingsproject. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het investeren in bedrijfsuitrustingen.
Een tweede element waar de NIOF zich op richt is het aannemen van pas afgestudeerden bij ondernemingen, die hier met een ‘korting’ van 35% aan de slag kunnen met het verrichten van onderzoek.
Tenslotte subsidieert het SNN bezoek en deelname aan buitenlandse beurzen. Er kan een subsidie van 30% worden verkregen voor kosten van het ontwikkelen van bijvoorbeeld presentatiemateriaal of het inhuren van een spreker.

Hoe?
Maximaal een maand nadat een verplichting met een derde voor een project is aangegaan, moet een aanvraag worden ingediend bij het SNN. Op basis van een aanvraagformulier bepaalt het SNN of een project in aanmerking komt voor subsidie. Vervolgens ontvangt u een beschikking met het subsidiebedrag en kunt u met de uitvoering beginnen.

Hoewel het aanvraagformulier simpel oogt, moet een subsidieaanvraag aan allerlei voorwaarden voldoen en zijn er verschillende administratieve verplichtingen. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen als u een idee heeft voor een project, of nieuwsgierig bent naar eventuele mogelijkheden. Wij helpen u graag verder.

Dit bericht is geplaatst in algemeen met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *